```liquid 8650014687560 2,5% THC-P Amnesia Haze

Premium THC-P Amnesia Haze flowers with a strong herbal scent and sweet tones from GOOD BUDS®. The effects of THC-P are very similar to those of THC, such as feelings of euphoria, increased heart rate, and good mood. However, according to researchers, THC-P is 31 times more active than THC (Delta 9). Some more details and information:

 • - 2,5% THC-P

 

19900 files/mockup-THC-P-Amnesia-Haze-1G.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/thc-p-amesia-haze
8649999155528 35% HHC-P Strawberry Cake

Premium HHC-P Strawberry Cake flowers with a strong herbal scent and sweet tones of Strawberry from the GOOD BUDS®. According to some sources, the effects of HHC-P are several times stronger than the effects of HHC. We recommend this product only to experienced users. Cannabidiol (CBD) obtained from technical hemp is used to produce HHC-P. The weight of the package content is 1 gram. Some more details information: 

 • - 35% HHC 
 • - 6% HHC-P
 • - 0,5% THC

 

19900 files/mockup-HHC-P-strawberycake-1G.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/hhc-p-strawberry-cake
8650012393800 50% HHC Bumble Gum

Premium HHC Bumble Gum flowers with a strong herbal scent and sweet tones from GOOD BUDS®. The effects of HHC are very similar to those of THC, such as feelings of euphoria, increased heart rate, and good mood. HHC is produced from technical weed. HHC content 50%. The weight of the content is 1 gram. Some more details and information:

 • - 50% HHC 
 • - 3% HHC-P
 • - 0,7% THC

 

19900 files/mockup-HHC-bumblegum-1G.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/50-hhc-bumble-gum
7247221260446 Berry Charlotte
Được canh tác ngoài trời ở Ý. 100% sản phẩm tự nhiên không có chất bổ sung.

Chứng chỉ phân tích (COA) - Kiểm tra tại phòng thí nghiệm độc lập

 • THC: 0,7%
 • CBD: 16,57%
 • CBG: 0,16%
 • CBC: 0,15%
 • Tổng số cannabinoids: 18,11%

Một giống BlueBerry lai với cấu trúc terpene hương vị trái cây êm dịu, có mùi vị thơm ngon. Mọi cảm giác uể oải khó chịu nào cũng sẽ sớm tan biến dưới hiệu ứng của giống này, giúp bạn cảm thấy thư giãn mà không hề bị mất tập trung.

Berry Charlotte - Xem Qua Kính Lúp

Mã vạch EAN-13 (1g): 8595668701342
Mã vạch EAN-13 (5g): 8595668701359

* Kết quả chỉ dựa trên mẫu thử nghiệm. Nội dung cannabinoid thực tế có thể khác nhau.

6500 products/IMG_5985.jpg products/IMG_5990.jpg products/IMG_5981.jpg products/Berry-Charlotte-1gram.jpg products/Berry-Charlotte-5g.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/berry-charlotte
7247233155230 <tc>Berry Charlotte - Búp Nhỏ</tc>
Được canh tác ngoài trời ở Ý. 100% sản phẩm tự nhiên không có chất bổ sung.

Chứng chỉ phân tích (COA) - Kiểm tra tại phòng thí nghiệm độc lập

 • THC: 0,7%
 • CBD: 16,57%
 • CBG: 0,16%
 • CBC: 0,15%
 • Tổng số cannabinoids: 18,11%

Một giống BlueBerry lai với cấu trúc terpene hương vị trái cây êm dịu, có mùi vị thơm ngon. Mọi cảm giác uể oải khó chịu nào cũng sẽ sớm tan biến dưới hiệu ứng của giống này, giúp bạn cảm thấy thư giãn mà không hề bị mất tập trung.

Berry Charlotte - Búp Nhỏ - Xem Qua Kính Lúp

Mã vạch EAN-13 (1g): 8595668701441
Mã vạch EAN-13 (5g): 8595668701458

* Kết quả chỉ dựa trên mẫu thử nghiệm. Nội dung cannabinoid thực tế có thể khác nhau.

5000 products/BerryCharlotte-Small-Buds-4.jpg products/BerryCharlotte-Small-Buds-5.jpg products/BerryCharlotte-Small-Buds-6.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/berry-charlotte-small-buds
7254854795422 Berry Charlotte - Small Buds - Bulk
Grown outdoors in Italy. 100% natural product without added substances.

Certificate of Analysis (COA) - Third Party Lab Tests

 • THC: 0.7%
 • CBD: 16.57%
 • CBG: 0.16%
 • CBC: 0.15%
 • Sum of cannabinoids: 18.11%

A BlueBerry hybrid with a smooth fruity terpene profile that tastes as good as it smells. Any minor grogginess soon dissipates as the impact of the strain takes hold, leaving you feeling relaxed without losing focus.

Berry Charlotte - Small Buds - Magnifying

*The results refer to tested specimen only. Actual cannabinoid content may vary.

42000 products/BerryCharlotte-Small-Buds-4_03f2b8e7-b22c-4fc8-a03f-0008f2674ad6.jpg products/BerryCharlotte-Small-Buds-5_a8052182-7a31-4b68-b43c-49dc2e2e6640.jpg products/BerryCharlotte-Small-Buds-6_ac62cbd8-049c-4463-9d14-c4288178bfd8.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/berry-charlotte-small-buds-bulk
7247025012894 Berry-Cheese Cake
Được canh tác ngoài trời ở Ý. 100% sản phẩm tự nhiên không có chất bổ sung.

Chứng chỉ phân tích (COA) - Kiểm tra tại phòng thí nghiệm độc lập

 • THC: 0,7%
 • CBD: 16,16%
 • CBG: 0,31%
 • CBC: 0,19%
 • Tổng số cannabinoids: 17,33%

Với mùi đặc trưng của Blueberry Cheesecake, những chùm hoa nhỏ gọn, với nhụy vàng / cam, có nhiều nhựa. Limonene là terrpene chiếm ưu thế trong di truyền này, có tác động tích cực đến tâm trạng. Tác dụng của Blueberry Cheesecake sẽ khiến bạn cảm thấy vui vẻ, thư thái và hưng phấn.

Berry-Cheese Cake - Xem Qua Kính Lúp

Mã vạch EAN-13 (1g): 8595668701304
Mã vạch EAN-13 (5g): 8595668701311

* Kết quả chỉ dựa trên mẫu thử nghiệm. Nội dung cannabinoid thực tế có thể khác nhau.

6500 products/IMG_5971.jpg products/IMG_5973.jpg products/IMG_5970.jpg products/Berry-CheeseCake.jpg products/IMG_3673.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/berry-cheese-cake
7254860693662 Berry-Cheese Cake - Bulk
Grown outdoors in Italy. 100% natural product without added substances.

Certificate of Analysis (COA) - Third Party Lab Tests

 • THC: 0.7%
 • CBD: 16.16%
 • CBG: 0.31%
 • CBC: 0.19%
 • Sum of cannabinoids: 17.33%

With a smell distinctly of Blueberry Cheesecake, the compact inflorescences, with yellow / orange pistils, are rich in resin. Limonene, dominant in this genetics, has a positive effect on mood. The effects of Blueberry Cheesecake will make you feel happy, relaxed, and euphoric.

Berry-Cheese Cake - Magnifying

*The results refer to tested specimen only. Actual cannabinoid content may vary.

66000 products/IMG_5971_46671b52-a70c-41d6-9945-7138c09865e7.jpg products/IMG_5973_530ac5e1-1943-463c-9b13-67293c017aab.jpg products/IMG_5970_51f0d3cf-3ea9-4ba6-a67b-ca3435939038.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/berry-cheese-cake-bulk
7247130919070 <tc>Berry-Cheese Cake - Búp nhỏ</tc>
Được canh tác ngoài trời ở Ý. 100% sản phẩm tự nhiên không có chất bổ sung.

Chứng chỉ phân tích (COA) - Kiểm tra tại phòng thí nghiệm độc lập

 • THC: 0,7%
 • CBD: 16,16%
 • CBG: 0,31%
 • CBC: 0,19%
 • Tổng số cannabinoids: 17,33%

Với mùi đặc trưng của Blueberry Cheesecake, những chùm hoa nhỏ gọn, với nhụy vàng / cam, có nhiều nhựa. Limonene là tecpen chiếm ưu thế trong di truyền này, có tác động tích cực đến tâm trạng. Tác dụng của Blueberry Cheesecake sẽ khiến bạn cảm thấy vui vẻ, thư thái và hưng phấn.

Berry-Cheese Cake - Búp Nhỏ- Xem Qua Kính Lúp

Mã vạch EAN-13 (1g): 8595668701403
Mã vạch EAN-13 (5g): 8595668701410

* Kết quả chỉ dựa trên mẫu thử nghiệm. Nội dung cannabinoid thực tế có thể khác nhau.

5000 products/IMG_5041.jpg products/IMG_5043.jpg products/Small-buds-Berry-Cheese-Cake-1g.jpg products/IMG_3663.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/berry-cheese-cake-small-buds
7254877372574 Berry-Cheese Cake - Small Buds - Bulk
Grown outdoors in Italy. 100% natural product without added substances.

Certificate of Analysis (COA) - Third Party Lab Tests

 • THC: 0.7%
 • CBD: 16.16%
 • CBG: 0.31%
 • CBC: 0.19%
 • Sum of cannabinoids: 17.33%

With a smell distinctly of Blueberry Cheesecake, the compact inflorescences, with yellow / orange pistils, are rich in resin. Limonene, dominant in this genetics, has a positive effect on mood. The effects of Blueberry Cheesecake will make you feel happy, relaxed, and euphoric.

Berry-Cheese Cake - Small Buds - Magnifying

*The results refer to tested specimen only. Actual cannabinoid content may vary.

42000 products/IMG_5041_49b5cf89-43c1-44d6-9960-d43a1dd7f8f6.jpg products/IMG_5043_f12cd55d-d526-4203-b248-adfb1e2e28f8.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/berry-cheese-cake-small-buds-bulk
7387765211294 Cannabis Vaseline

Made from a certified variety of technical hemp, which is grown using natural methods. It helps heal small cracks, sores, bedsores, cold sores, abrasions, hemorrhoids and burns 

Ingredients: Petrolatum, Cannabis Sativa Leaf / Stem Extract, Urtica Dioica Leaf Extract, Cannabis Sativa Seeds Oil, Cannabidiol.

Use: Apply several times a day as needed. For external use only. If negative symptoms persist, the ointment should be stopped as it may be an allergic reaction.

Certificate of Analysis:

EAN-13 Barcode (30 ml): 8595668701298 
25000 products/Cannabis-Vaseline.webp https://goodbuds.eu/vi/products/cannabis-vaseline
7247244951710 Cannatonic
Được canh tác ngoài trời ở Ý. 100% sản phẩm tự nhiên không có chất bổ sung.

Chứng chỉ phân tích (COA) - Kiểm tra tại phòng thí nghiệm độc lập

 • THC: 0,5%
 • CBD: 13,23%
 • CBG: 0,23%
 • CBC: 0,11%
 • Tổng số cannabinoids: 14,11%

Cannatonic là một chủng rất độc đáo, được ưa chuộng do lớp nhựa phủ sắc nét trên các búp hoa đặc.

Cannatonic - Xem Qua Kính Lúp

Mã vạch EAN-13 (1g): 8595668701366
Mã vạch EAN-13 (5g): 8595668701373

* Kết quả chỉ dựa trên mẫu thử nghiệm. Nội dung cannabinoid thực tế có thể khác nhau.

6500 products/Cannatonic-2.jpg products/Cannatonic-1.jpg products/Cannatonic-1g.jpg products/Cannatonic-5g.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/cannatonic
7254881534110 Cannatonic - Bulk
Grown outdoors in Italy. 100% natural product without added substances.

Certificate of Analysis (COA) - Third Party Lab Tests

 • THC: 0.5%
 • CBD: 13.23%
 • CBG: 0.23%
 • CBC: 0.11%
 • Sum of cannabinoids: 14.11%

Cannatonic is a very unique strain, which is popular due to its sharp aroma and compactness of sticks. 

Cannatonic - Magnifying

*The results refer to tested specimen only. Actual cannabinoid content may vary.

66000 products/Cannatonic-2_01d677eb-c7c0-45df-ad00-ca9273f770be.jpg products/Cannatonic-1_fecf450b-42a8-40c8-b527-dac38c40251b.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/cannatonic-bulk-1
7387127578782 Cartridges 1.0 ml

Cartridges

ACAN HHC Vape Cartridges is the most potent hexahydrocannabinol vape cartridge available. Most HHC users report a great mental and body feeling with little to no drawbacks. HHC offers a relaxing feeling similar to D9, without the sluggish couch-lock side effect. HHC gives a more social effect and is less harsh on the lungs than D8.

HHC is brand new hemp-derived compound, with effects similar to Delta-9 and Acan Gold Pens are getting extremely popular with these awesome terpene flavors. Users may feel a powerful buzz and experience.

What are the effects

 • Happy
 • Calm
 • Social

There are no long-term, definitive studies on the effects of HHC, and everything that follows is based on firsthand user experiences with HHC and is provided as information only. It is not medical advice, and our HHC vape cartridge does not diagnose, treat, cure, or prevent any diseases, conditions, or other ailments. You may have an entirely different experience. We do not suggest in any way, shape, or form, that your experience will be the same.

73000 files/CART2_1.jpg products/AcanA5FlyerFront.png products/CART2.jpg products/CART1.jpg products/CART3.jpg products/CART4.jpg products/CART5.jpg products/CART6.jpg products/CART7.jpg products/CART8.jpg products/CART9.jpg products/CART10.jpg products/AcanA5FlyerBack.png https://goodbuds.eu/vi/products/acan%C2%AE-cartridges-1-0-ml
7387764129950 CBD Body & Skin Oil

Premium CBD Body & Skin Oil contains 110 mg (0.11%) of broad spectrum CBD, organic hemp seed oil, frankincense, myrrh, and hop essential oils. It helps your skin regenerate, restores skin balance and gives your skin a healthy appearance.

For anyone who wants their skin to stay soft, hydrated, and fresh. This product also helps regenerate damaged skin and aids in the treatment of acne and other skin conditions such as eczema, acne, and psoriasis.

For external use only. Suitable for all skin types.

 • Manufactured according to Pharma (GMP) and ISO 13485 standards.
 • Dermatologically tested
 • Broad spectrum phytocannabinoids
 • No artificial preservatives
 • Natural scent
 • Organic
 • Vegan Friendly
 • Contains only natural compounds
 • Period after opening (PAO): 12 months

Ingredients (INCI): Cannabis Sativa Seed Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Cannabis Sativa Flower/Leaf/Stem Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Rosa Canina Seed Extract*, Cannabis Sativa Flower Oil, Limonene**, Citrus Limon Peel Oil**, Lavandula Angustifolia Oil**, Mentha Piperita Oil**, Boswellia Carterii Oil**, Linalool**, Commiphora Myrrha Oil**, Humulus Lupulus Cone Oil**, CI 7581 (Chlorophyllin-Copper Complex).

* ingredients from certified organic agriculture
** from natural essential oils

How To Use?

For anyone who wants their skin to stay soft, hydrated, and fresh. This product also helps regenerate damaged skin and aids in the treatment of acne and other skin conditions such as eczema, acne, and psoriasis.

For total skin regeneration.

Application: Apply several times a day as needed.

Extra Tips: For best results, apply it right after a bath or shower. Distribute the oil all over your body and massage gently for maximum absorption.

Dermatologically Tested:

EAN-13 Barcode (2 ml): 8595668701250 
EAN-13 Barcode (100 ml): 8595668701267 
1400 files/IMG_2189.jpg files/IMG_2157.jpg products/Body-Skin-Oil-Bottle-Box-HempSapa.webp products/Sachet-Body-SkinOil-HempSapa.webp https://goodbuds.eu/vi/products/body-skin-oil
7387764785310 CBD Body Butter

Premium CBD Body Butter contains 400 mg (0.2%) of broad spectrum CBD, organic hemp seed oil, frankincense, myrrh, and hop essential oils. It helps your skin regenerate, restores skin balance and gives your skin a healthy appearance.

For anyone who wants their skin to stay soft, hydrated, and fresh. This product also helps regenerate damaged skin and aids in the treatment of acne and other skin conditions such as eczema, acne, and psoriasis.

For external use only. Suitable for all skin types.

 • Manufactured according to Pharma (GMP) and ISO 13485 standards.
 • Dermatologically tested
 • Broad spectrum phytocannabinoids
 • No artificial preservatives
 • Natural scent
 • Organic
 • Vegan Friendly
 • Contains only natural compounds
 • Period after opening (PAO): 12 months

Ingredients (INCI): Aqua, Butyrospermum Parkii Butter*, Glycerin, Polyglyceryl-3 Stearate, Olea Europaea Fruit Oil*, Glyceryl Stearate Citrate, Cannabis Sativa Seed Oil*, Cetyl Alcohol, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Citric Acid, Cannabis Sativa Flower/Leaf/Stem Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Cannabis Sativa Flower Oil, Parfum**, Sodium Phytate, Boswellia Carterii Oil**, Limonene**, Linalool**, Commiphora Myrrha Oil**, Alcohol, Humulus Lupulus Cone Oil**, CI 7581 (Chlorophyllin-Copper Complex).

* ingredients from certified organic agriculture
** from natural essential oils

How To Use?

Application: Apply butter directly to the clean skin whenever needed and massage until completely absorbed. Repeat the application as needed.

Extra Tips: You can apply to the whole body and to the face (avoid applying the eyes around the face application).

Dermatologically Tested

EAN-13 Barcode (2 ml): 8595668701274 
EAN-13 Barcode (200 ml): 8595668701281 
1050 files/IMG_2188.jpg products/Body-Butter-Jar-Box-HempSapa-200ml.webp products/Sachet-Body-Butter-HempSapa.webp https://goodbuds.eu/vi/products/body-butter
8589250560328 CBD Crumbles Capsules

Each capsule is equivalent to approximately 500 milligrams of cannabinoids.

This pure, clean, and potent full-spectrum whole plant extract  CBD crumble is a highly concentrated form of CBD extract that is known for its versatile and easy-to-use nature. It is a popular choice among CBD users due to its high potency and ability to be used in various ways, such as adding it to food or vaporizing it. CBD crumble is also known for its unique texture and aroma, which sets it apart from other CBD products. It is made by extracting CBD from high-quality hemp plants and refining it into a highly concentrated form, resulting in a product that is both potent and effective.

MADE IN EU 

Certificate of Analysis (COA) - Cannabinoids - Third Party Lab Tests

 • CBD: 89.35%
 • CBDA: 0.19%
 • Δ9-THC: 0.17%
 • CBC: 0.17%
 • CBG: 9.71%
 • CBDV: 0.33%
 • Sum of cannabinoids: >97%

Certificate of Analysis (COA) - Heavy Metal - Third Party Lab Tests

Certificate of Analysis (COA) - Pesticide, Herbicide - Third Party Lab Tests

EAN-13 Barcode (30 Capsules): 8595668701526
EAN-13 Barcode (60 Capsules): 8595668701533

*The results refer to tested specimen only. Actual cannabinoid content may vary.

700000 files/IMG_0932.jpg files/IMG_0894_fc0c06c3-696e-4848-97bf-507f400ae73f.jpg files/IMG_0888.jpg files/IMG_0942.jpg files/IMG_0881.jpg files/IMG_0904_831a5e29-7867-4734-9ca2-95c1ad538b18.jpg files/IMG_0957_05eba8d0-dbf0-4d30-b676-073c37d35aed.jpg files/IMG_0946.jpg files/IMG_0930_59308289-99da-44cd-b7fa-4664f7f1e941.jpg files/IMG_0931_86a65d78-604e-453a-91ea-f908de4118e3.jpg files/IMG_0948.jpg files/IMG_0954_bf758a34-c49c-4f6b-a4a7-94c813e067bf.jpg files/IMG_0963.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/cbd-crumbles-capsules
8420456333640 CBD Distillate Crumbles

Each gram is equivalent to approximately 1000 milligrams of cannabinoids.

This pure, clean, and potent full-spectrum whole plant extract CBD crumble is a highly concentrated form of CBD extract that is known for its versatile and easy-to-use nature. It is a popular choice among CBD users due to its high potency and ability to be used in various ways, such as adding it to food or vaporizing it. CBD crumble is also known for its unique texture and aroma, which sets it apart from other CBD products. It is made by extracting CBD from high-quality hemp plants and refining it into a highly concentrated form, resulting in a product that is both potent and effective.

MADE IN EU 

Certificate of Analysis (COA) - Cannabinoids - Third Party Lab Tests

 • CBD: 89.35%
 • CBDA: 0.19%
 • Δ9-THC: 0.17%
 • CBC: 0.17%
 • CBG: 9.71%
 • CBDV: 0.33%
 • Sum of cannabinoids: >97%

Certificate of Analysis (COA) - Heavy Metal - Third Party Lab Tests

Certificate of Analysis (COA) - Pesticide, Herbicide - Third Party Lab Tests

EAN-13 Barcode (15g): 8595668701502
EAN-13 Barcode (30g): 8595668701519

*The results refer to tested specimen only. Actual cannabinoid content may vary.

700000 files/IMG_1013.jpg files/IMG_1007.jpg files/IMG_0993.jpg files/IMG_1019.jpg files/IMG_1024.jpg files/IMG_1001.jpg files/IMG_0995.jpg files/IMG_0894.jpg files/IMG_0904.jpg files/IMG_0930.jpg files/IMG_0931.jpg files/IMG_0957.jpg files/IMG_0923.jpg files/IMG_0954.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/cbd-distillate-crumbles
7387763409054 CBD Face Cream

Premium CBD Face Cream contains 100 mg (0,2%) broad spectrum CBD, organic hemp seed oil, frankincense, myrrh, and hop essential oils. It helps your skin regenerate, restores skin balance and gives your skin a healthy appearance.

For anyone who wants their skin to stay soft, hydrated, and fresh. This product also helps regenerate damaged skin and aids in the treatment of acne and other skin conditions such as eczema, acne, and psoriasis.

For external use only. Suitable for all skin types.

 • Manufactured according to Pharma (GMP) and ISO 13485 standards.
 • Dermatologically tested
 • Broad spectrum phytocannabinoids
 • No artificial preservatives
 • Natural scent
 • Organic
 • Vegan Friendly
 • Contains only natural compounds
 • Period after opening (PAO): 12 months

Ingredients (INCI): Aqua, Glycerin, Cannabis Sativa Seed Oil*, Zea Mays Starch, CocoCaprylate/Caprate, Glyceryl Stearate Citrate, Cocos Nucifera Oil*, Glyceryl Stearate, Helianthus Annuus Seed Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Cetyl Alcohol, Olea Europaea Fruit Oil*, Polyglyceryl-3 Stearate, Sodium Levulinate, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Sodium Anisate, Cannabis Sativa Flower/Leaf/Stem Extract, Rosa Canina Seed Extract*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Parfum**, Sodium Phytate, Cannabis Sativa Flower Oil, Boswellia Carterii Oil**, Linalool**, Limonene**, Commiphora Myrrha Oil**, Alcohol, Humulus Lupulus Cone Oil**, CI 75810 (Chlorophyllin-Copper Complex).

* ingredients from certified organic agriculture
** from natural essential oils

Application: Apply several times a day as needed.

Extra Tips: Apply the cream to clean, damp facial skin. Gently massage the cream into the skin in circular motions to allow active ingredients to penetrate deeply into the skin. For daily use.

Dermatologically Tested: 

EAN-13 Barcode (2 ml): 8595668700970 
EAN-13 Barcode (50 ml): 8595668700987 
2500 files/IMG_2192.jpg files/IMG_2193.jpg products/Face-Cream-Bottle-Jar-HempSapa.webp products/Sachet-Face-Cream-HempSapa.webp https://goodbuds.eu/vi/products/face-cream
8420478255432 CBD Isolate 99%

CBD isolate is a pure, concentrated form of CBD that has been refined to remove all other plant compounds. It appears as a fine, white powder and has no distinct aroma or taste. CBD isolate offers versatility in creating customized CBD products and allows for precise dosage control. It is favored by those who prefer CBD without other cannabinoids and is ideal for individuals with THC sensitivities or specific dosage requirements.

MADE IN EU 

Certificate of Analysis (COA) - Cannabinoids - Third Party Lab Tests

525000 files/IMG_0974.jpg files/IMG_0988.jpg files/IMG_0972.jpg files/IMG_0986.jpg files/IMG_0984.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/good-buds-cbd-isolate-99
7243967234206 Cherry Mouse
Được canh tác ngoài trời ở Ý. 100% sản phẩm tự nhiên không có chất bổ sung.

Chứng chỉ phân tích (COA) - Kiểm tra tại phòng thí nghiệm độc lập

 • THC: 0,6%
 • CBD: 17,62%
 • CBG: 0,65%
 • CBC: 0,14%
 • Tổng số cannabinoids: 19,02%

Cherry Mouse sẽ gây ấn tượng ngay cả với những người sành sỏi nhất. Các búp của nó rất nhỏ gọn và được bao phủ bởi lớp nhựa tinh thể màu cam dính, tạo ra một mùi hương ngọt ngào lôi cuốn tương tự như sự kết hợp của các trái cây nhiệt đới, anh đào và chanh.

Cherry Mouse - Xem Qua Kính Lúp

Mã vạch EAN-13 (1g): 8595668701328
Mã vạch EAN-13 (5g): 8595668701335

* Kết quả chỉ dựa trên mẫu thử nghiệm. Nội dung cannabinoid thực tế có thể khác nhau.

6500 products/Cherry-Mouse-1.jpg products/Cherry-Mouse-2.jpg products/Cherry-Mouse-1gr.jpg products/Cherry-Mouse-5g-1.jpg products/Cherry-Mouse-5g-6.jpg products/Cherry-Mouse-5g-3.jpg products/Cherry-Mouse-3.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/cherry-mouse
7254889332894 Cherry Mouse
Grown outdoors in Italy. 100% natural product without added substances.

Certificate of Analysis (COA) - Third Party Lab Tests

 • THC: 0.6%
 • CBD: 17.62%
 • CBG: 0.65%
 • CBC: 0.14%
 • Sum of cannabinoids: 19.02%

Cherry Mouse will impress even the pickiest connoisseur. Its buds are very compact and covered in sticky orange crystal trichomes that give off an enticing sweet scent that mixes tropical fruit, cherry, and lemon notes.

Cherry Mouse - Magnifying

*The results refer to tested specimen only. Actual cannabinoid content may vary.

66000 products/Cherry-Mouse-1_e6d2013d-c0b2-4862-a03b-dc673b2b9460.jpg products/Cherry-Mouse-2_3e3283f2-c771-4480-aa6b-6bb3710c7ce7.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/cherry-mouse-bulk
7247002435742 <tc>Cherry Mouse - BúpNhỏ</tc>
Được canh tác ngoài trời ở Ý. 100% sản phẩm tự nhiên không có chất bổ sung.

Chứng chỉ phân tích (COA) - Kiểm tra tại phòng thí nghiệm độc lập

 • THC: 0,6%
 • CBD: 17,62%
 • CBG: 0,65%
 • CBC: 0,14%
 • Tổng số cannabinoids: 19,02%

Cherry Mouse sẽ gây ấn tượng ngay cả với những người sành sỏi nhất. Các búp của nó rất nhỏ gọn và được bao phủ bởi lớp nhựa tinh thể màu cam dính, tạo ra một mùi hương ngọt ngào lôi cuốn tương tự như sự kết hợp của các trái cây nhiệt đới, anh đào và chanh.

Cherry Mouse - Búp Nhỏ - Xem Qua Kính Lúp

Mã vạch EAN-13 (1g): 8595668701427
Mã vạch EAN-13 (5g): 8595668701434

* Kết quả chỉ dựa trên mẫu thử nghiệm. Nội dung cannabinoid thực tế có thể khác nhau.

5000 products/IMG_5093.jpg products/IMG_5088.jpg products/IMG_5091.jpg products/Small-bud-Cherry-Mouse-1g.jpg products/IMG_3657_1.jpg products/IMG_3678.jpg products/IMG_3679.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/cherry-mouse-small-buds
7254892085406 Cherry Mouse - Small Buds - Bulk
Grown outdoors in Italy. 100% natural product without added substances.

Certificate of Analysis (COA) - Third Party Lab Tests

 • THC: 0.6%
 • CBD: 17.62%
 • CBG: 0.65%
 • CBC: 0.14%
 • Sum of cannabinoids: 19.02%

Cherry Mouse will impress even the pickiest connoisseur. Its buds are very compact and covered in sticky orange crystal trichomes that give off an enticing sweet scent that mixes tropical fruit, cherry, and lemon notes.

Cherry Mouse - Small Buds - Magnifying

*The results refer to tested specimen only. Actual cannabinoid content may vary.

42000 products/IMG_5094.jpg products/IMG_5096.jpg products/IMG_5095.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/cherry-mouse-small-buds-bulk
7387231649950 Disposable Pens 1.0 ml

Acan Disposable Pens

Our HHC Disposable Pens are now available, the highest potent HHC disposable vape pens on the market. This innovative HHC vape uses premium 95% HHC distillate, paired with amazing terpene strains to give a potent and powerful mental and physical buzz.

HHC is brand new hemp-derived compound, with effects similar to Delta-9 and Acan Gold Pens are getting extremely popular with these awesome terpene flavors. Users may feel a powerful buzz and experience.

What are the effects

 • Happy
 • Calm
 • Social

There are no long-term, definitive studies on the effects of HHC, and everything that follows is based on firsthand user experiences with HHC and is provided as information only. It is not medical advice, and our HHC vape cartridge does not diagnose, treat, cure, or prevent any diseases, conditions, or other ailments. You may have an entirely different experience. We do not suggest in any way, shape, or form, that your experience will be the same.

97500 files/PEN5_1.jpg products/AcanA5FlyerFront_fd395d8a-be9c-4327-835f-4e53c2e7cdc2.png products/PEN1.jpg products/PEN2.jpg products/PEN3.jpg products/PEN4.jpg products/PEN5.jpg products/PEN6.jpg products/PEN7.jpg products/PEN8.jpg products/PEN9.jpg products/PEN10.jpg products/AcanA5FlyerBack_21f5cf01-3001-438b-a727-92d0b32907f1.png https://goodbuds.eu/vi/products/acan%C2%AE-disposable-pens-1-0-ml
7387760427166 Full Spectrum CBD Capsules

50 Soft-gel Capsules

Ingredients: Hemp seed oil, CO2 whole plant hemp extract; Capsules shell: beef gelatin, humectant: glycerol

MADE IN EU

Certificate of Analysis:

The hemp used in our products was grown using natural, environmentally, and ecologically friendly method without pesticides. Hemp extraction was performed exclusively by supercritical CO2 extraction without any additives.

The product contains a unique assortment of hemp’s phytocannabinoids, plus terpenes, flavonoids, and other valuable hemp compounds. The oil is rich in CBD and other naturally occurring phytocannabinoids, terpenes and flavonoids (including e.g. CBC – cannabichromene, CBN – Cannabinol, CBG – cannabigerol, Caryophyllene oxide).

Usage instruction:  Start with 10 mg of phytocannabinoids twice a day and build up as required. Maximum dosage per day estimated at 1200 mg of phytocannabinoids. Do not exceed the recommended daily dose.

Consult your physician for possible interactions with other medications or supplements. Nutritional supplements are not designed or intended to replace a balanced diet.

Storage instruction: Store in a cool, dry, dark place and avoid heat, light and humidity. Keep out of reach of children.

EAN-13 Barcode: 8595668700659 
135000 products/Capsule-HempSapa.webp products/Capsule-HempSapa-full-spectrum.webp https://goodbuds.eu/vi/products/full-spectrum-cbd-capsules
7387758624926 Full Spectrum CBD Oil 10%

Ingredients: MCT oil, CO2 whole plant hemp extract.

MADE IN SWITZERLAND

Certificate of Analysis:

The hemp used in our products was grown using natural, environmentally, and ecologically friendly method without pesticides. Hemp extraction was performed exclusively by supercritical CO2 extraction without any additives.

The product contains a unique assortment of hemp’s phytocannabinoids, plus terpenes, flavonoids, and other valuable hemp compounds. The oil is rich in CBD and other naturally occurring phytocannabinoids, terpenes and flavonoids (including e.g. CBC – cannabichromene, CBN – Cannabinol, CBG – cannabigerol, Caryophyllene oxide).

Usage instruction: Start with 10 mg of phytocannabinoids twice a day and build up as required. Maximum dosage per day estimated at 1200 mg of phytocannabinoids. Do not exceed the recommended daily dose. 

Shake well before use. Nutritional supplements are not designed or intended to replace a balanced diet. Consult your physician for possible interactions with other medications or supplements.

Storage instruction: Store in a cool, dry, dark place and avoid heat, light and humidity. Keep out of reach of small children.

 EAN-13 Barcode (10 ml): 8595668700222
 EAN-13 Barcode (30 ml): 8595668700741
 EAN-13 Barcode (50 ml): 8595668700758
 EAN-13 Barcode (100 ml): 8595668700765
152500 products/1000CBD_EN.webp products/50ml-CBD-10_box_HempSapa.webp products/30ml-CBD-10_box_HempSapa.webp products/100ml-CBD-10_box_HempSapa.webp https://goodbuds.eu/vi/products/full-spectrum-cbd-oil-10
7387759640734 Full Spectrum CBD Oil 15%

Ingredients: MCT oil, CO2 whole plant hemp extract.

MADE IN SWITZERLAND

Certificate of Analysis:

The hemp used in our products was grown using natural, environmentally, and ecologically friendly method without pesticides. Hemp extraction was performed exclusively by supercritical CO2 extraction without any additives.

The product contains a unique assortment of hemp’s phytocannabinoids, plus terpenes, flavonoids, and other valuable hemp compounds. The oil is rich in CBD and other naturally occurring phytocannabinoids, terpenes and flavonoids (including e.g. CBC – cannabichromene, CBN – Cannabinol, CBG – cannabigerol, Caryophyllene oxide).

Usage instruction: Start with 10 mg of phytocannabinoids twice a day and build up as required. Maximum dosage per day estimated at 1200 mg of phytocannabinoids. Do not exceed the recommended daily dose. 

Shake well before use. Nutritional supplements are not designed or intended to replace a balanced diet. Consult your physician for possible interactions with other medications or supplements.

Storage instruction: Store in a cool, dry, dark place and avoid heat, light and humidity. Keep out of reach of small children.

 EAN-13 Barcode (10 ml): 8595668701021
 EAN-13 Barcode (30 ml): 8595668700772
 EAN-13 Barcode (50 ml): 8595668700789
 EAN-13 Barcode (100 ml): 8595668700796
191000 products/Hemp-Sapa-CBD-10ml.webp products/50ml-CBD-15-box-HempSapa.webp products/30ml-CBD-15-box-HempSapa.webp products/100ml-CBD-15-box-HempSapa.webp https://goodbuds.eu/vi/products/full-spectrum-cbd-oil-15
7387748466846 Full Spectrum CBD Oil 5%

Ingredients: MCT oil, CO2 whole plant hemp extract.

MADE IN SWITZERLAND

Certificate of Analysis:

The hemp used in our products was grown using natural, environmentally, and ecologically friendly method without pesticides. Hemp extraction was performed exclusively by supercritical CO2 extraction without any additives.

The product contains a unique assortment of hemp’s phytocannabinoids, plus terpenes, flavonoids, and other valuable hemp compounds. The oil is rich in CBD and other naturally occurring phytocannabinoids, terpenes and flavonoids (including e.g. CBC – cannabichromene, CBN – Cannabinol, CBG – cannabigerol, Caryophyllene oxide).

Usage instruction: Start with 10 mg of phytocannabinoids twice a day and build up as required. Maximum dosage per day estimated at 1200 mg of phytocannabinoids. Do not exceed the recommended daily dose. 

Shake well before use. Nutritional supplements are not designed or intended to replace a balanced diet. Consult your physician for possible interactions with other medications or supplements.

Storage instruction: Store in a cool, dry, dark place and avoid heat, light and humidity. Keep out of reach of small children.

 EAN-13 Barcode (10 ml): 8595668700215
 EAN-13 Barcode (30 ml): 8595668700710
 EAN-13 Barcode (50 ml): 8595668700727
 EAN-13 Barcode (100 ml): 8595668700734
89000 products/500CBD_EN.webp products/100ml-CBD-5_box_HempSapa.webp products/30ml-CBD-5_box_HempSapa.webp products/50ml-CBD-5_box_HempSapa.webp https://goodbuds.eu/vi/products/full-spectrum-cbd-oil-5
7254824583326 Gentle Bundle

Combination of our 3 best sellers outdoor strains:

17550 products/Bundles.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/gentle-bundle
8650022519112 GOOD BUDS® - 30mg HHC Gummies Fruity, soft, delicious and effective!
 • HHC gummy candies
 • Flavor: MALINA, APPLE, ORANGE
 • HHC content in the package: 90 mg
 • HHC content in 1 pc: 30 mg
 • Made in Czech Republic
 • Packaging: 3 pcs
15000 files/Gummies-HHC-Apple.jpg files/Gummies-HHC-Malina.jpg files/Gummies-HHC-Orange.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/hhc-gummies
8567299014984 Green Meangda

Experience the lush, refreshing taste of our Green Maeng Da Kratom. This strain boasts a delightful blend of earthy notes with a hint of freshness, reminiscent of a walk through a verdant forest. Its well-balanced flavor profile sets it apart as a unique and sought-after kratom variety.

Premium Quality: We take pride in sourcing the finest Green Maeng Da leaves from from the most reputable region in Indonesia - West Kalimantan. Carefully select leaves at their peak maturity to ensure maximum alkaloid content, resulting in a potent and flavorful kratom powder. Our meticulous drying and grinding process preserves the strain's natural essence.

Ethically Sourced: We are committed to ethical sourcing practices that support local communities while ensuring sustainability. 

Elevate your well-being with the invigorating flavor and revitalizing effects of Green Maeng Da Kratom Powder. Order your supply today and embark on a journey of renewed energy and clarity.

4900 files/Kratom-GreenMeangda-5G.jpg files/Green-Meangda-Kratom.jpg files/Kratom-GreenMaengda-15G.jpg files/Kratom-GreenMaengda-25G.jpg files/Kratom-GreenMaengda-50G.jpg files/Kratom-BigSize.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/good-buds-kratom-green-meangda
8446288101704 H4CBD Disposable Pen 2.0 ml

Introducing the H4CBD Vape - your discreet and odor-free companion for on-the-go enjoyment. With our innovative technology, you can indulge in your favorite aromas without anyone noticing. Stay relaxed and worry-free whether you're in public, at home, or anywhere else. The H4CBD Vape ensures privacy and freedom from smells, so you can fully enjoy your moment of tranquility. Experience discreet indulgence like never before with the H4CBD Vape.

 Certificate of Analysis (COA) - Third Party Lab Tests

95000 files/strawberry.jpg files/pineapple.jpg files/blue-dream-h4cbd.jpg files/white-widow-h4cbd.jpg files/super-lemon-haze-h4cbd.jpg files/durban-poison.jpg files/blueberry-kush.jpg files/zkittlez-h4cbd.jpg files/mango.jpg files/gorilla.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/h4cbd-disposable-pen
7427474915486 HHC Birthday Cake
 • Summe Cannabidiol (CBD + CBDA) : 12,34%
 • Summe Tetrahydrocannabinol (THC + THCA) : 0,56%
 • Summe Cannabigerol (CBG + CBGA) : 0,23%
 • HHC : 20%


15125 products/IMG_6507_1.jpg products/IMG_6450_1.jpg products/IMG_6489.jpg products/IMG_6485.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/hhc-birthday-cake
7427466657950 HHC Blueberry Muffin
 • Total Cannabidiol (CBD + CBDA) : 10,19%
 • Total Tetrahydrocannabinol (THC + THCA) : 0,44% 
 • Total Cannabigerol (CBG + CBGA): 0,24%
 • HHC : 20%15125 products/IMG_6497.jpg products/IMG_6498.jpg products/IMG_6462.jpg products/IMG_6469.jpg products/IMG_6465.jpg products/IMG_6455.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/hhc-blueberry-muffin
8356297343304 HHC Distilate 99%

HHC distillate 99% refers to a highly purified form of HHC, which is a relatively new cannabinoid that has recently gained popularity in the cannabis industry.

HHC distillate 99% is known for its potency and purity and typically consumed through vaporization, which allows for rapid and efficient absorption of the compound.

While HHC is structurally similar to delta-8 THC, it is believed to have distinct effects that are more focused on relaxation. Due to its relative newness and lack of widespread research, the long-term effects of HHC are not yet fully understood.

However, early reports suggest that it may be a promising alternative for those who have not found relief with traditional cannabis products. As with any cannabis product, it is important to purchase from a reputable source to ensure purity and quality.

275000 products/IMG_8678.jpg products/IMG_8711.jpg products/IMG_8681.jpg products/IMG_8720.jpg products/IMG_8677.jpg products/IMG_8670.jpg products/IMG_8736.jpg products/IMG_8700.jpg products/IMG_8698.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/hhc-distilate-99-in-bulk
7387746074782 HHC Gummies

HHC GUMMIES MIXED BERRIES BOTTONS

 • HHC content in the package: 125 mg / 300 mg
 • HHC content 1 pc: 25 mg

SUGGESTED USE: Do not exceed 1 gummy every 8 hours. All users may not react the same to product use. The onset of effects may be experienced at different times. First users may experience stronger effects. DO NOT EXCEED SUGGESTED USE.

CONCENTRATION: HHC hemp extract - 125/300 mg in a bag, 25 mg in a gummy candy.

INGREDIENTS: Organic Cane Sugar, Organic Tapioca Syrup, Pectin, Hemp Drived HHC, Organic Mixed Berry Concentrate, Organic Color, Citric Acid

MANUFACTURED BY: ACAN BIOTECH B.V, Vlaardingweg 62, 3044 CK, Rotterdam, Netherlands

  MINIMUM SHELF LIFE: See packaging

  WARNING: This product is a food supplement and is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. If you are taking any regular medication, please consult your doctor before taking this product. Store in a cool dry place away from heat and light. Keep out of reach of children and pets. It is recommended you do not consume are pregnant or breast-feeding.


  43500 products/ACAN_HHC_Gummies_5.jpg products/ACAN_HHC_Gummies_12.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/hhc-gummies-25mg-pcs
  7427473637534 HHC Platinum Cookies
  • Total Cannabidiol (CBD + CBDA) : 18,80%
  • Total Tetrahydrocannabinol (THC + THCA) : 0,83%
  • Total Cannabigerol (CBG + CBGA) : 0,46% 
  • HHC : 20%  13915 products/IMG_6500.jpg products/IMG_6504.jpg products/IMG_6440.jpg products/IMG_6482.jpg products/IMG_6477.jpg products/IMG_64342.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/hhc-platinum-cookies
  7427475865758 HHC Tutti Frutti
  • Total Cannabidiol (CBD + CBDA) : 10,57%
  • Total Tetrahydrocannabinol (THC + THCA) : 0,40%
  • Total Cannabigerol (CBG + CBGA) : 0,50%
  • HHC : 30%
  17182 products/IMG_64302.jpg products/IMG_64322_1.jpg products/IMG_6495.jpg products/IMG_6475.jpg products/IMG_6471.jpg products/IMG_64272.jpg products/IMG_64282.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/hhc-tutti-frutti
  7243601412254 <tc>Lavender CBG</tc>
  Được canh tác ngoài trời ở Ý. 100% sản phẩm tự nhiên không có chất bổ sung.

  Chứng chỉ phân tích (COA) - Kiểm tra tại phòng thí nghiệm độc lập

  • CBG: 12,81%
  • THC: 0,2%
  • CBD: 0,32%
  • CBC: 0,29%
  • Tổng số cannabinoids: 13,65%

  Lavender CBG là một trong những giống có cấu hình cannabinoid độc đáo nhất của chúng tôi. Giống này êm dịu, thơm và chứa ± 13% CBG. Có rất ít CBD & THC trong giống này.

  Lavender CBG - Xem Qua Kính Lúp

  Mã vạch EAN-13 (1g): 8595668701380
  Mã vạch EAN-13 (5g): 8595668701397

  * Kết quả chỉ đề cập đến mẫu thử nghiệm. Nội dung cannabinoid thực tế có thể khác nhau.

  6500 products/Lavender-CBG-3.jpg products/Lavender-CBG-2.jpg products/Lavender-CBG-1.jpg products/Lavender-CBG-1g.jpg products/Lavender-CBG-5g.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/lavender-cbg
  7254895263902 Oải hương CBG
  Mọc ngoài trời ở Ý. 100% sản phẩm tự nhiên không có chất bổ sung.

  Chứng chỉ phân tích (COA) - Kiểm tra phòng thí nghiệm của bên thứ ba

  • Khu trung tâm: 0,32%
  • THC: 0,2%
  • CBG: 12,81%

  Oải hương CBG là dòng Hoa tự hào có cấu hình Cannabinoid độc đáo nhất của chúng tôi. Dòng này mịn, thơm và chứa ± 13% CBG. Có rất ít CBD & THC trong chủng này.

  66000 products/Lavender-CBG-1_1602fbf1-669a-4eab-9cfb-c5d3d7199d47.jpg products/Lavender-CBG-2_3aa502df-2fcb-4b8f-aa40-5dde6556184f.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/lavender-cbg-bulk
  7249876156574 Kính lúp Mary ‘Mrs. Holmes ’

  Không có gì còn sót lại trong mắt bạn - Với sự trợ giúp của 'Magniyfying Mary', bạn có thể xem kỹ hơn hoa của bạn. Sự kết hợp giữa thủy tinh màu tím đậm và ánh sáng LED tỏa nhiệt làm cho những bông hoa của bạn tỏa sáng trong một thứ ánh sáng vô cùng đặc biệt. Cho dù bạn chỉ muốn chiêm ngưỡng bộ ba lá trong vụ thu hoạch của chính mình hay kiểm tra xem mua mới nhất của bạn có bị ô nhiễm từ keo xịt tóc hoặc nước đường hay không.

  • Độ phóng đại 6x
  • Đèn LED
  • Độ tương phản sáng / tối làm nổi bật chi tiết hơn
  • Sạc dễ dàng nhờ cáp sạc USB
  86500 products/C6D509F1-BE98-41EE-A493-25496B389C18_1_201_a.jpg products/DF391942-7A86-49DD-9B2D-94453EFB4A7C_1_201_a-1.jpg products/1648EF96-8899-4F5A-AE39-CF8E48768D32_1_201_a.jpg products/6881B60A-A021-48AB-ADCA-09B82BF5E473_1_201_a_9b679ea7-dcfb-4bee-bd56-ebd5678247fa.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/magnifying-mary-mrs-holmes
  7249875566750 Magnifying Mary ‚Mr. Holmes ‘

  Không có gì còn sót lại trong mắt bạn - Với sự trợ giúp của 'Magniyfying Mary', bạn có thể xem kỹ hơn hoa của bạn. Sự kết hợp giữa thủy tinh màu tím đậm và ánh sáng LED tỏa nhiệt làm cho những bông hoa của bạn tỏa sáng trong một thứ ánh sáng vô cùng đặc biệt. Cho dù bạn chỉ muốn chiêm ngưỡng bộ ba lá trong vụ thu hoạch của chính mình hay kiểm tra xem mua mới nhất của bạn để xem có bị ô nhiễm từ keo xịt tóc hoặc nước đường hay không.

  • Độ phóng đại 6x
  • Đèn LED
  • Độ tương phản sáng / tối mang lại nhiều chi tiết hơn
  • Sạc dễ dàng nhờ cáp sạc USB
  86500 products/71F29EF5-E731-4E4B-BE3B-384C9BC5999C_1_201_a.jpg products/8C2A9A4F-1F46-4327-9D90-CEE52216EA77_1_201_a.jpg products/435678A2-6DE0-4FBB-80DA-378FA4A5615A_1_201_a.jpg products/6881B60A-A021-48AB-ADCA-09B82BF5E473_1_201_a.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/magnifying-mary-mr-holmes
  7249873436830 Bộ khởi động Merlin400

  Merlin400 là thiết bị nhà bếp tự động đầu tiên trên thế giới dùng để chiết xuất cây cần sa và cây gai dầu tại nhà, cho phép bạn tạo ra loại dầu phổ thông mà bạn thích trong nhà bếp của mình.

  Merlin400 có thể chiết xuất 20-40 gram cần sa và kết thúc quá trình chiết xuất trong 2-4 giờ. Nội dung chiết xuất nhất quán từ lần chạy này đến lần chạy khác và bạn có thể tạo dầu với tỷ lệ THC và CBD chính xác mà bạn muốn.

  Các tính năng chính: Chiết xuất tự động có thể lập trình, chưng cất trong chân không, khử carboxyl tùy chọn của chiết xuất.
  Hiệu suất chiết xuất: Lên đến 95% cannabinoids từ nguyên liệu thực vật, tùy thuộc vào chất lượng thảo mộc và cài đặt chiết xuất.
  Terpenes: Chiết xuất toàn bộ cấu hình terpene phổ của thực vật và giữ lại nó trong sản phẩm cuối cùng do quá trình chưng cất chân không nhẹ nhàng của dung môi.

  Các loại nguyên liệu cần sa tương thích:

  • nụ THC
  • Chồi CBD
  • Cắt nhỏ
  • Vật liệu có hạt
  • Hoa cây gai dầu công nghiệp
  • Cây gai dầu công nghiệp pha trộn

  Trạng thái cannabinoid sau khi chiết xuất: Không khử carboxyl - chương trình khử carboxyl tùy chọn được tích hợp sẵn.
  Nhiệt độ chưng cất: < 45 độ Celcius (<113 độ F)
  Áp suất trong quá trình chưng cất: <200 mbar

  Nội dung bộ khởi động
  Bộ khởi động Merlin400 bao gồm mọi thứ bạn cần để bắt đầu tạo dầu ngay lập tức:

  • 1 Merlin400
  • 1 lít isopropanol cấp dược phẩm
  • 3 x 100g của 1,2% CBD cây gai dầu Futura
  • 20 Bộ lọc Tùy chỉnh
  • 1 Pít tông
  • 1 Kênh
  • 5 Pipet
  • Chai pipet 1 x 2ml
  • Chai pipet 1 x 10ml
  • 1 ống Herb
  • 1 Giá đỡ Bộ lọc
  • 1 Giá đỡ ống
  • 1 Kính Dầu
  • 20 hạt thủy tinh
  • 2 bi van
  • Ống tiêm 1 x 60 ml
  • 1 dây nguồn
  • 4 miếng đệm dự phòng
  • 1 Hướng dẫn sử dụng

  Thông tin bổ sung

  Trọng lượng 6,6 kg
  Kích thước 34 × 34 × 44 cm
  Kiểm tra

  Thuộc tính kiểm tra

  Kênh Youtube Merlin 400

  2968000 products/Specification-scaled.jpg products/Drizzle_Merlin400_Studio_Front_Mid_T1_001.png products/Drizzle_Merlin400_Studio_Front_T1_001-square-cropped.png products/behind-scaled.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/merlin400-starter-kit
  8441498468680 Premium CBD Cosmetic Kit

  Discover our premium CBD cosmetic kit, proudly featuring a broad CBD spectrum sourced from Hemp Sapa, experience the exceptional benefits of our high-quality CBD skincare products, it helps your skin regenerate, restores skin balance and gives your skin a healthy appearance.

  For anyone who wants their skin to stay soft, hydrated, and fresh. This product also helps regenerate damaged skin and aids in the treatment of acne and other skin conditions such as eczema, acne, and psoriasis.

  • Manufactured according to Pharma (GMP) and ISO 13485 standards.
  • Dermatologically tested
  • Broad spectrum phytocannabinoids
  • No artificial preservatives
  • Natural scent
  • Organic
  • Vegan Friendly
  • Contains only natural compounds
  • Period after opening (PAO): 12 months

  For external use only. Suitable for all skin types.

  142500 files/IMG_2164.jpg files/IMG_2165.jpg files/IMG_2196.jpg files/IMG_2200.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/free-cbd-cosmetic-kit
  8567286628680 Red Meangda

  Introducing our premium Red Meangda Kratom Powder – a botanical treasure renowned for its rich flavor and remarkable effects. Crafted with care and precision, our Red Meangda Kratom is the ultimate choice for enthusiasts seeking an exceptional and indulgent kratom experience.

  Indulge your senses in the captivating aroma and taste of our Red Meangda Kratom. This exquisite strain is celebrated for its unique blend of earthy and robust flavors, characterized by hints of warm spices and a subtle, natural sweetness. With every sip, you'll be transported to the lush, tropical forests of Southeast Asia, where this kratom variety thrives.

  Exceptional Quality: We take immense pride in sourcing the finest Red Meangda leaves from the most reputable region in Indonesia - West Kalimantan. Our kratom powder is meticulously harvested at peak maturity, ensuring the highest alkaloid content possible. We then employ a careful drying and grinding process that preserves the strain's unique flavor profile and potency.

  Ethically Sourced: We are committed to responsible sourcing and rigorous quality control. Our Red Meangda Kratom is sourced sustainably, adhering to ethical practices that support local communities.

  Elevate your well-being with our Red Meangda Kratom Powder. Order now and savor its exquisite flavor and relaxing effects.

  4900 files/Kratom-RedMeangda-5G.jpg files/Red-Meangda-Kratom.jpg files/Kratom-RedMaengda-15G.jpg files/Kratom-RedMaengda-25G.jpg files/Kratom-RedMaengda-50G_2153ba0a-e152-4adc-82c5-125637d81094.jpg files/Kratom-BigSize_32f96d1b-4991-4173-b843-074b4f0645c5.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/copy-of-good-buds-kratom-red-meangda
  8567286006088 Super Green

  Experience the lush, refreshing taste of our kratom - Super Green. This strain boasts a delightful blend of earthy notes with a hint of freshness, reminiscent of a walk through a verdant forest. Its well-balanced flavor profile sets it apart as a unique and sought-after kratom variety.

  Premium Quality: We take pride in sourcing the finest kratom leaves from the most reputable region in Indonesia - West Kalimantan. We carefully select leaves at their peak maturity to ensure maximum alkaloid content, resulting in a potent and flavorful kratom powder. Our meticulous drying and grinding process preserves the strain's natural essence.

  Ethically Sourced: We are committed to ethical sourcing practices that support local communities while ensuring sustainability.

  Elevate your well-being with the invigorating flavor and revitalizing effects of Super Green. Order your supply today and embark on a journey of renewed energy and clarity.

  4900 files/Kratom-SuperGreen-5G.jpg files/Super-Green-Kratom.jpg files/Kratom-SuperGreen-15G.jpg files/Kratom-SuperGreen-25G.jpg files/Kratom-SuperGreen-50G.jpg files/Kratom-BigSize_38b7afc9-b561-4a29-9355-47f3b1a8b76d.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/good-buds-kratom-super-green
  7387788935326 USA Weight Digital Scale Atlanta 0.1g – 600g

  Keeping Up With The Trend

  USA Weight is a leading company specializing in developing, manufacturing, and selling all kinds of weighing scales. Order this wholesale USA Weight Digital Scale Atlanta 0.1g – 600g in bulk and get incredible discounts. this gram scale can weigh a maximum capacity of 600g and accuracy of 0.01g, high precision sensors make sure the accuracy weighs within ±0.01g. Weigh Modes: g/ oz/ gn/ ct/ dwt/ ozt. The protective lid and Minimalistic pocket design make it a portable pocket scale to take everywhere. This mini digital scale is durable and convenient for many of your weighing needs.

  Cool Features

  The scale is built with a clear blue back-lit LCD screen, which enables you to read easily and clearly and this scale can alert users of low battery power, and overload. It’s very easy to use the digital weight scale. You can use the tare function to zero the weight of the container. And the M button is for changing the unit on this small scale. Energy-saving by 60s auto-off function. 2*AAA is included.

  Datasheet

  Weight 0,143 kg
  Dimensions 9 × 15 × 3 cm
  Brand

  USA Weight

  Weight modes

  g, oz, ozt, dwt, gn, ct

  Weight readability

  0.1g

  Batteries included

  Yes

  Battery type

  x2 AAA

  Weight capacity

  600g

  46500 products/wholesale-digital-scale-atlanta-1.jpg products/wholesale-digital-scale-atlanta-2.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/usa-weight-digital-scale-atlanta-0-1g-600g
  7387787559070 USA Weight Digital Scale Boston 2 0.1g – 500g

  Exclusive Research To Develop High Precision Digital Scale

  Order the new USA Weight Digital Scale Boston 2 Blue 0.1g – 500g with whose fine craftsmanship and upgraded sensor it can now weigh up to 500g in precise 0.1g increments. This digital Scale Fresh Features all of the qualities you need and expect in a digital scale: readings down to the gram, 500g capacity, gram, and ounce units of measurement, and an easy-to-clean and store, smooth surface.

  Know exactly how much you are using by using this blue beautiful sleek scale to easily weight your meals and accurately track your nutrition to live a healthier life. What’s more, this digital scale is widely used in baking and cooking. We have designed its sleek & elegant look which uses a larger backlit LCD to allow for easy reading.

  Our products are rigorously tested, aiming at providing a high-quality scale to every customer. Nothing more than making our customers satisfied.

  Product Details

  Packed weight – 0.086 kg
  Packed size – 6 × 9 × 2 cm
  Weight modes – g, oz, ozt, dwt, gn, ct
  Weight readability – 0.1g
  Batteries included – Yes
  Battery type – x2 AAA

  26500 products/wholesale-digital-scale-boston-2-blue.jpg products/wholesale-digital-scale-boston-2-red.jpg products/wholesale-digital-scale-boston-2-black.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/usa-weight-digital-scale-boston-0-1g-500g
  7387793129630 USA Weight Digital Scale Boston Black 0.1g – 600g

  Lightweight, Compact & Dependable

  The USA Weight Digital Scale Boston 2 Black 0.1g – 600g  is lightweight and compact, and one of the most accurate for weighing minuscule items like jewelry, copper, and gold. It can switch from one unit of measurement to another with a push of a button and has an ultra-slim design and long power cord. This petite digital scale is easy to use as it simply requires the user to connect to power it on, place their item on the surface of the scale, and press the ON/OFF button to get their weight reading.

  This is a very high-quality scale your customers will absolutely love. It has a backlight, memory, and a protective cover that doubles as a tray. It has two trays. The top one is a removable plastic lid with a flat top, while the bottom one is a stainless steel tray that slides out. The scale can weigh up to 600g in 0.1g increments or 21oz in 0.005oz increments.

  Pocketsized & Multifunctional 

  This pocket scale weighs in grams (g), carats (ct), ounces (oz), grains (gr), and troy ounces (ozt). It has the accuracy your customers need to weigh precious stones and metals and is certainly one of the best value scales on the market todayDo you want to increase your profit margins? Shop today our special wholesale USA Weight Digital Scale Boston 2 Black 0.1g – 600g.

  Further features include:

  • High precision strain gauge sensors system
  • Capacity 60 g / 600 g
  • Resolution: 0.1 g / 1 g
  • Pocket scale with protective cover
  • Memory feature
  • Weighs in grams, carats, ounces, grains and troy ounces
  • Tare Range: Tare full capacity
  • Auto power off in 30 seconds to save energy
  • Low battery and overload indication

  Datasheet

  Weight 0,086 kg
  Dimensions 6 × 9 × 2 cm
  Brand

  USA Weight

  Batteries included

  Yes

  Battery type

  x2 AAA

  Weight capacity

  600g

  Weight modes

  g, oz, ozt, dwt, gn, ct

  Weight readability

  0.1g

  23500 products/wholesale-digital-scale-boston-2-black_cf12f021-c776-4b4c-9438-7c25a624b76b.jpg products/wholesale-digital-scale-boston-1-3.jpg https://goodbuds.eu/vi/products/usa-weight-digital-scale-boston-black-0-1g-600g
  ```