Obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

HEMP SAPA s.r.o.

IČ: 06116329

DIČ: CZ06116329

se sídlem: Křižovnická 86/6, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00, CZ

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 276405 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

umístěného na internetové adrese www.goodbuds.eu 

kontaktní údaje:

e-mail – podpora@goodbuds.eu

telefon – +420 770 643 952

www.goodbuds.eu (dále jen „prodávající“)  

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.goodbuds.eu (dále je „internetový obchod“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v těchto kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva uzavírají v českém jazyce.

 1. Informace o zboží a ceně

2.1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, pokud toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodejce není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.3. Nabízené produkty z kategorie květy nejsou určeny ke kouření ve smyslu zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

2.4. Předací doplňky stravy a jiných produktů určených ke konzumaci, doporučujeme konzultaci s vaším lékařem.

2.5. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodávaným zbožím. Informace o nákladech spojených s balením a dodaným zbožím uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území EU.

2.6. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

2.7. Prodej doplňků a produktů určených ke kouření, či spalování internetový obchod nijak nenabádá ke kouření ostatních  ího sortimentu, k tomu neurčenému (zejména květy). Nákup nákupu potvrzujeme, že je tato skutečnost vědoma.

2.8. kupující si je vědom trestní odpovědnosti a zavazuje se, že semena šlechtěného koně nebudou zneužita k výrobě ani distribuci drog a zejména ve velkém množství nebo vůči osobám mladším 18 let.

2.9.Popis zboží a to hlavně v kategoriích: Květy a Semena má výhradně informační a poučný charakter a vychází z textů výrobce Články na blogu a návody slouží výhradně k pěstování technického konopí s obsahem THC do 1% a běžných zahradních plodin.

2.10. Popisování účinků konopí na lidský organismus v textu je plně v souladu se zákonem, který se týká léčebného konopí, od 1.4.2013 v ČR legálního.

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.2. provádíte objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3.3. Při zadávání objednávky si vyberete zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

3.4. Před odesláním objednávky je potřeba provést kontrolu a změnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle prodávajícímu kupujícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku" Údaje v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení žádosti o tom, že je požadováno s těmito obchodními podmínkami.

3.5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu nebo tel., kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodejce. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu nebo tel. kupujícího. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu nebo tel., kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodejce. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou nebo tel. kupujícího.

3.6. V případě, že některý z požadavků uvedených v případě nelze změnit na jeho e-mailovou adresu, zašlete kupujícímu jeho e-mailovou adresu. Popřípadě kontaktuje kupujícího telefonicky a o změně ho informuje. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouvu je v takovém případě uzavřeno potvrzením kupní smlouvy o přijetí této nabídky prodávajícího na jeho emailovou adresu nebo tel. uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

3.7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. kupující může zrušit objednávku, dokud není doručeno potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího v uvedených obchodních podmínkách.

3.8. V případě, že došlo ke zjevně technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že mu bylo zasláno automatické potvrzení obdržené objednávky podle těchto obchodních podmínek.Prodávající informuje o odkladu bez zbytečného odkladu a zašle jej na jeho emailovou adresu nebo tel pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouvy je v takovém případě uzavřeno potvrzením o přijetí kupujícího na emailovou adresu nebo tel. Prodávajícího.

 1. Zákaznický účet

4.1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat ke svému zákaznickému účtu. Ze svého zákaznického účtu si můžete zakoupit objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

4.2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednání zboží je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu jsou uvedeny v jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečeným uživatelským jménem a heslem. Je povinen zachovat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za třetí zneužití zákaznického účtumi osobami.

4.4. Pokud není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

4.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, pokud v případě, kdy je kupující povinen zrušit svou povinnost z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

4.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodejce, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Platební podmínky a dodání zboží

5.1. Cenu zboží a možných nákladů s dodáním zboží dle kupní smlouvy může být spojeno uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • a) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese [...];
 • b) v hotovosti na dobírku určeném kupním v místě v místě;<6>
 • c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. [4563798309/0800], IBAN: CZ82 0800 0000 0045 6379 8309, BIC (SWIFT): GIBACZPX u [Česká spořitelna]; (v případě plateb v Kč)
 • d) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. [2801668528/2010], IBAN: CZ82 2010 0000 0028 0166 8528, BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX u [FIO Bank]; (v případě plateb v Kč)
 • e) ​​bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. [2201668532/2010], IBAN: CZ98 2010 0000 0022 0166 8532, BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX u [FIO Bank]; (v případě plateb v €)
 • f) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
 • g) bezhotovostně platební kartou;

5.2. Společně s kupní cenou je povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cena i náklady s dodáním zboží.

5.3. V případě platby v hotovosti je kupní cena platná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele plateb.

55. V případě bezhotovostních plateb je závazek smluvního uhradit kupní cenu splněným okamžikem připsání příslušných částek na bankovní účet prodávajícího.

5.6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

5.7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

5.8. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou výměnou
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího

5.9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

5.10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nemusí platit riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícímu dodat, je povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v souvislosti, je povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady s jiným způsobem spojené doručení.

5.12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen potvrdit neporušenost obalu zboží a v případě závady toto oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zásilku od přepravce převzít.

5.13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího./Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.

5.14. kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplaceným celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měla povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 1. Odstoupení od smlouvy

6.1. Kupující, který uzavřel smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

6.2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 • ode dne převzetí zboží,
 • oda dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem předmětu několik druhů zboží nebo dodání některých částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

6.3.Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: 

 • poskytování služeb, pokud byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před dokončením lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodejce před uzavřením smlouvy poskytl kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služeb, primární cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodejce a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a hlavní cena závisí na výchylkách na finančním trhu nezávislých na vůli prodejce,
 • o dodání zboží, které bylo upraveno podle kupujícího nebo pro jeho přání,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které z obalu vyňal a z hygienických důvodů není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud zruší jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud byl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem s kupní cenou před dokončením lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodejcem před uzavřením smlouvy s zprostředkovatelem, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku

6.4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

6.5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytované prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašlete adresu na emailovou nebo doručovací smlouvu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající poskytuje kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6.6. kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tomto případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.7. Odstoupí-li dnů od smlouvy, vrátí prodávajícímu bezodkladně, nejpozději však do 14 odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky pouze tehdy, pokud s tím jiným souhlasím a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6.8. Jestliže zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodejce, vrátí prodávajícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupní smlouva předem nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.10. Zboží musí vrátit prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku na vrácení kupní ceny.

6.11.Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vydání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušit výrobu nebo dovoz zboží Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailových adres uvedených v 14 dnech vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, od kterého na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, případně způsobem určeným kupujícím.

 1. Práva z vadného plnění

7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávajícímu prodávajícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodejce nebo výrobce napsal nebo které si myslely s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí pro účel, který pro jeho použití prodejce uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakost nebo provedení smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určené podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží odpovídající množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která je zajištěna dvaceti spotřebním zbožím v době čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým způsobem, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí, nebo z toho vyplývá-li to z povahy zboží.

7.3. V případě výskytu vady může kupujícímu předložit reklamaci a požádat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

7.4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůžete věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vad nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

7.5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnilo, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebné k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vad musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud je prodávajícím zakoupenm nedohodne na delší lhůtu.Marné zásoby této lhůty se považují za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit Za okamžik uplatnění reklamace považujeme okamžik, kdy dojde k projevu vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7.7. písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

7.8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může koupit prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po náhradě záruční doby.

7.10. Volbu způsobu reklamace má koupě.

7.11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.12. Další práva a povinnosti související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamní řád prodávajícího.

 1. Doručování

8.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty., popř. textové zprávy/telefonicky.

8.2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 1. Mimosoudní řešení sporů

9.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platforma pro řešení sporů on-line, která je k dispozici na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodejcem a kupujícím z kupní smlouvy.

9.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiný dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 1. Závěrečná ustanovení

10.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím s právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouva obsahuje mezinárodní prvek, pak strany jednají, že vztah se řídí právem České republiky. Toto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádným kodexem chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránek, fotek, filmů, grafiky, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodejci.Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího

10.4. Prodávající nese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. nesmí uživatel při využívání postupů internetového obchodu používat, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně využívat programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

10.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.7. Znění obchodních podmínek může prodejce měnit či doplňovat. Tato ustanovení nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

10.8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22.05.2022

.