Bộ sưu tập: <tc>Hoa trồng trong nhà</tc>

Canh tác trong nhà là phương pháp canh tác mà chúng ta có quyền kiểm soát nhiều nhất đối với các yếu tố và tránh được việc thụ phấn do tai nạn bên ngoài. Tuy nhiên, cần phải có kiến ​​thức kỹ thuật hoàn hảo về nhu cầu của cây để cây có thể phát triển tốt. Do phải sử dụng ánh sáng từ năng lượng điện và nước tưới, phân bón từ nguồn bổ sung, nên dẫn đến giá thành của hoa cao hơn. Hoa trồng trong nhà thường được coi là "cao cấp" và thường có hàm lượng CBD cao hơn so với cây trồng ngoài trời.

Không tìm thấy sản phẩm
Sử dụng ít bộ lọc hơn hoặc xóa tất cả

<tc>Thông tin</tc>

Trang này hiện đang được xây dựng. Vui lòng quay trở lại sau!

<tc>VUI LÒNG QUAY LẠI SAU</tc>